Talare


Beskrivning av de medverkande talarna finns här:  Beskrivning av talare


 

Björn Arvidsson

Moderator 
 

Hans Hägglund 

Nationell cancersamordnare, SKR och ordförande RCC i samverkan 

 

Maria Sörby

Projektledare IPÖ, RCC Uppsala Örebro

Bo Erixon

Patientrepresentant

 

Eskil Degsell

Närståenderepresentant

 

Ingela Franck Lissbrant

Överläkare och onkolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, regional processägare prostatacancer

 

Pär Stattin

Överläkare vid urologen, Akademiska sjukhuset, registerhållare nationella prostatacancerregistret

Gunnar Wagenius

Överläkare och onkolog vid Karolinska universitetssjukhuset, registerhållare nationellt kvalitetsregister för lungcancer

Magnus Stenbeck

Forskare vid Karolinska Institutet, forskningsföreträdare styrgruppen IPÖ

Karolina Antonov

Analyschef LIF – de forskande läkemedelsföretagen

 

Petra Hasselqvist

Strateg inom forskning, life science och industrin, Nationella Kvalitetsregister vid SKR

 

Jenni Nordborg

Nationell samordnare och ansvarig för life science-kontoret på Regeringskansliet.

 

Andy Browning

Projektledare life science-plattform, UIC Uppsala Innovation Centre

 

Niclas Stjernberg

Affärsutvecklare, UIC Uppsala Innovation Centre

 

Arvid Widenlou Nordmark

Nationell registersamordnare inom cancer, RCC Norr.
 

Ebba Hult

Samordnare innovationsmiljön Nollvision cancer