Anmälan

Anmälan till konferensen är nu stängd. 

Programmet genomförs både digitalt och fysiskt. Antalet platser för medverkan på plats begränsas till rådande läge i Covid-19-pandemin.

Målgrupp
Konferensen vänder sig i första hand till:

  • Registerhållare kvalitetsregister inom cancer
  • Medlemmar LIF, Swedish Medtech, Sweden BIO, Swedish Labtech
  • Patient- och närståendeföreträdare
  • Representanter RCC, SKR, Styrgruppen för projektet IPÖ och Nollvision cancer


Avbokning av deltagande
Deltagande vid konferensen är kostnadsfritt men vid bekräftad anmälan gäller följande:
Eventuell avbokning av deltagande i konferensen görs via e-post till samverkansdag2020@akademikonferens.se. Vid avbokning efter 10 augusti 2020 och fram till konferensens start faktureras en avbokningsavgift på 500 kr + moms. Vid no show kommer en avgift på 500 kr + moms att faktureras (gäller både fysisk och digital medverkan vid konferensen).

Fakturaadress
Eftersom för sen avbokning eller no-show faktureras, så behöver du skriva in fakturaadress på anmälan. Innan du börjar fylla i anmälan, vänligen kolla upp följande uppgifter med din ekonom/administratör eller med din chef.

  • Korrekt företagsnamn för fakturor (inte alltid samma som det du använder i dagligt tal)
  • Referenskod/fakturareferens/kostnadsställe/ordernummer, det som din ekonom eller ert system behöver för att fakturan ska komma till rätt person/avdelning
  • Organisationsnummer (10 siffor)
  • Gärna GLN-kod, om ni har (detta är en kod som används vid e-fakturering)

>>Läs mer om vad organisationsnummer och GLN-kod är (länken öppnas i eget fönster)

Vi fakturerar såklart ingenting om du deltar i konferensen, eller om du avbokar dig senast 10 augusti.

Byte av deltagare
Om du inte har möjlighet att själv delta kan du överlåta din plats till en kollega. Vi ber dig att kontakta oss senast 11 september 2020 om detta skulle bli aktuellt.
 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in konferensen vid för få anmälda deltagare. 

För frågor kring anmälan kontakta Akademikonferens, 
samverkansdag2020@akademikonferens.se 
Tel: +46 18 67 10 03  
 
För frågor om konferensens innehåll kontakta Maria Sörby, 
maria.sorby@rccuppsalaorebro.se