Program för Samverkansdag IPÖ

Hämta program för utskrift (pdf, 0,3 MB) 

22 september 2020

Programöversikt
09:00                  Registrering och kaffe 
10:00                  Gemensamt program del 1   
12:00                  Lunch
12:45                  Workshop i grupper
15:00                  Gemensamt program del 2 
16:00                  Mingel för medverkande på plats
17:00                  Dagen slutar

Moderator
Björn Arvidsson