Välkommen till en interaktiv dag i Uppsala om införandet av patientöversikter (IPÖ) för utvecklad och patientcentrerad cancervård


Målsättningen med samverkansdagen är att skapa förutsättningar som gör det enklare för kvalitetsregistren inom cancer, cancervården, industrin och akademin att samlas och arbeta metodiskt tillsammans inom forskning, utveckling och innovation för att snabbare kunna införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar baserade på kvalitetsregister och patientöversikter. 

Moderator
Björn Arvidsson, verksamhetschef vid STUNS life science 

Bland talarna
Hans Hägglund, nationell cancersamordnare  
Jenni Nordborg, nationell samordnare för life science 

Workshop
Utöver patienter, närstående och vårdens medarbetare, vilka andra intressenter kan dra nytta av patientöversikten och vilka utmaningar har de idag?
Med utgångspunkt i Lean Startup-metodiken leder Niclas Stjernberg och Andy Browning vid den världsledande  företagsinkubatorn UIC en workshop för att tillsammans hitta nya möjligheter.

Inspelning
Du kan nu ta del av presentationer samt sändningen från Samverkansdagens förmiddagspresentationer på Regionala cancercentrum webbsida om Samverkansdagen.